Slovak Ethnological Society (NSS)

Slovak Ethnological Society (in Slovak Národopisná spoločnosť Slovenska - NSS) is established by the Institute of Ethnology SAS. It is a non-governmental organization uniting the alumnies, researchers and students in the field of ethnology and related disciplines. 
The organization focuses on spreading the scientific news and information among its members; networking; organizing scientific lectures and enhancing cooperation with other fields of the practice. Slovak Ethnological Society includes more than 200 members. 

Chairperson

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava)

Secretary

PhDr. Katarína Nováková, PhD. (Katedra etnológie FF UCM, Trnava)

Controller

Mgr. Soňa Štangová (Národné osvetové centrum, Bratislava)

Members of the Comitee

Mgr. Dagmara Bacová
Mgr. Maroš Demko
PhDr. Mária Halmová
PhDr. Margita Jágerová, PhD. (Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF, Nitra)
PhDr. Katarína Koštialová, PhD. (Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica)
Mgr. Eva Ševčíková
doc. PhDr. Ivana Šusteková, PhD. (Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF, Nitra)

More info at: http://www.nss.sav.sk/