Slovakia and Its Identity

Code number: 23/2010

Project coordinator: Peter Slavkovský, PhDr., DrSc.

Deputy of the coordinator: Marta Pastieriková, PhDr., CSc.

Research participants: Alžbeta Gazdíková, PhDr., Eva Pančuhová, PhDr., Daša Ferklová, PhDr.

Duration of the project: 01. 2010 – 12. 2011

Dátum ukončenia projektu: 
December, 2011