Socialism on a Plate: Nutrition Possibilities and Practices of the Inhabitants of Slovakia in 1948–1989


STOLIČNÁ, Rastislava: Socializmus na tanieri: Možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 - 1989: možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 - 1989 [Socialism on a Plate: Nutrition Possibilities and Practices of the Inhabitants of Slovakia in 1948–1989]. Bratislava: Veda, 2015. 160 pp. ISBN 978-80-224-1467-8.

The publication was published in Slovak language.

Galéria: 
Menu?: 
Nie