Stretnutie s rozprávkou: pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. (A meeting with a fairytale)


GAŠPARÍKOVÁ, V.: Stretnutie s rozprávkou: pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. H. HLÔŠKOVÁ. (ed.) Bratislava: Ústav etnológie SAV; Národopisná spoločnosť Slovenska (pri SAV); Slovenský komitét slavistov 2011. ISBN 978-80-970743-0-2, 248 s.

The insight into the life and work of the ethnologist PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.