Svet roľníka. (The world of a peasant)


SLAVKOVSKÝ, P.: Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu. Bratislava: VEDA 2011. Etnologické štúdie, 17. ISBN 978-80-224-1205-6, 135 s.

A brief handbook focuses on the historical development of the ethnographic interest in agrarian culture.