Tradičná strava Slovenska [Traditional Slovak Cuisine]


STOLIČNÁ, Rastislava: Tradičná strava Slovenska. (Prírodné, historické, etnokulinárne, náboženské a sociálne aspekty). [Traditional Slovak Cuisine. (Natural, historical, ethnoculinar, religious and social aspects)] Bratislava: Veda 2000, 89 pp., b&w pictures., maps.