Ukončené projekty

Importance of photographs of Jozef Kolarčík Fintický for this day

2013 – 2015

Internal project
Význam fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického pre dnešok
Project coordinator: Arne Mann, PhDr., CSc.
Project no.: 32/2013

Eating patterns of the population of Slovakia during the period of socialism

2013 - 2015

VEGA project
Stravovacie modely obyvateľstva Slovenska v období socializmu
Project coordinator: prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
Project no.: VEGA 2/0001/13

Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún

2013 - 2015

VEGA project
Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún
Coordinating institution: Department of Comparative Religion, Faculty of Arts of Comenius University
Project coordinator: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
Project no.: 1/0011/13

Transformation of the Jewish Community

2013 - 2015

Internal project
Transformácia židovskej komunity na Slovensku po roku 1989
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS
Project member at the Institute of Ethnology SAS: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Project no.: 30/2013

Príprava kooperácie Ústavu etnológie SAV s Universität Wien

2015

Internal project
Príprava kooperácie Ústavu etnológie SAV s Universität Wien
Coordinating institution: Institute of Ethnology SAS
Project member at the Institute of Ethnology SAS: Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Project no.: 36/2015