Výšivka na Slovensku (Embroidery in Slovakia)


DANGLOVÁ, Oľga. Výšivka na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2009. 267 s. ISBN 978-80-88852-66-7.

This publication focuses on the embroidery as a specific piece of art in the Slovak folk tradition.