Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí (Development of The Architecture and Housing in Rural Setting in The 20th Century)


PODOBA, J.: Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí: etnografické aspekty štúdia kontinuitných a diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie krajiny a socialistickej kolektivizácie poľnohospodárstva. Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov, o. z. 2011. Etnografické monografie, zv. 1. ISBN 978-80-970587-2-2, 278 s.