Zuzana Panczová (Galiová), Mgr., PhD.

Study of narratives (rumours and conspiracy theories, contemporary legends, folk legends), stereotypes, discourse and ideology

ORCID ID: 0000-0001-7822-8118 e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, ext. 105

Education: Philosophical Faculty of Comenius University, subject: history – ethnology, Bratislava (2001), Philosophical Faculty of Comenius University, subject: museology (2005)
Qualifications, scientific and honorary titles obtained: Mgr. (2001), Bc. (2005), PhD. (2009)
Languages: German, English
Employed at the Institute since: 2007 


Research projects

Sources and History of the Development of Oral Literature in Slovakia, VEGA, 2001–2002, member of the project.

On the question of research on “traditional” and “untraditional” folk genres. Between literature and folklore – between folkloristics and religionistics. VEGA Grant Agency, 2002–2004, member of the project.

On the History and Dynamics of Development of Traditional Non-Material Culture in Slovakia in the Context of Contemporary Post-Modern Cultures,  VEGA, 2003–2005, member of the project.

From Folklore Text to Folklore Context. Genre, Intergenre, Cultural-Historical and Anthropological Aspects of Folklore Research. VEGA Grant Agency, 2005-2007, member of the project.

Folklore Genres and Social Communication. VEGA Grant Agency, 2008-2010, member of the project.

Romas in the Majority Society: Research on Models of Mutual Coexistence. VEGA Grant Agency, 2011–2014, member of the project.

Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage. VEGA Grant Agency, 2014-2016, deputy coordinator.

COST Action CA15101 Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT) 2016-2020, Representative of Slovak Republic to the Management Committee.

The dimensions of revitalization of ethnic minority in Slovakia: Interdisciplinary salvage research of disappearing ethnic group of Huncokári. SRDA project, 2016-2020, member of the project.

Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective). VEGA Grant Agency, 2017-2020, memeber of the project .

Folklore, folkloristics and ideology. VEGA Grant Agency, 2019-2022, project coordinator.

Teaching

Introductory Seminar for First-Year Doctoral Students in the Institute of Ethnology, SAV, Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Faculty of Arts of the Comenius University, Bratislava, and Department of Ethnology and Ethnomusicology in  FF UKF, Nitra (2004/2005)

Seminar “New Methods and Methodological Approaches in Folkloristics”, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava  (winter semester 2004/2005)

Lecture „Rumours, contemporary legends and conspiracy theories as objects of contemporary folkloristic research.“ Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava  (winter semester 2014/2015, summer semester 2015/2016).

Lecture „Rumours, contemporary legends and conspiracy theories.“ Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava (summer semester 2016/2017).

Lecture „Conspiracy theories in contemporary and historical perspective.“ Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava (summer semester 2016/2017).

Lecture „Textual and visual forms of stereotyping.“ Workshop for PhD. students. Filozofická fakulta UK Bratislava , Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava (winter semester 2017/2018).
 

Stays abroad

Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, Georg-August-Universität Göttingen, Germany (October 2003 – August 2004)

 

Publications

Monographs

KREKOVIČOVÁ, E., PANCZOVÁ, Z., BUŽEKOVÁ, T. (2005) Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava: SAP.

PANCZOVÁ, Z. (2017) Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Bratislava: Veda, 2017. 160 s. Etnologické štúdie, 29. ISBN 978-80-224-1546-0

Chapters in monographs

GALIOVÁ, Z. (2003) Remeslo a obchod v odraze ľudovej prozaickej tvorby a parémií. In: Páni Majstri, 121 – 162. Turzovka: Spolok priateľov Turzovky,

BUŽEKOVÁ, T. – PANCZOVÁ, Z. (2007) Ľudové rozprávania v obci. In: Nesluša 1367 – 2007. (Ed. M. PRIEČKO et. al.), 251 – 264.Nesluša: Obec Nesluša.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Visual Representations of „Self“ and „Others““ Images of the Traitor and the Enemy in Slovak political Cartoons, 1861-1910. In: D. Demski - I. Sz.Kristóf - K. Baraniecka-Olszewska (Eds.) Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe, 462 – 487. Budapest: L´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Image of the Traitor and Enemy in humour and political cartoons in war-time Slovakia: analysis of the magazine Kocúr’, In: D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska (eds), War Matters. Constructing Images of the Other (1930s to 1950s), 244-273. Budapest: l´Harmattan.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Obrazy Žida a Róma v humoristicko-satirickom časopise Kocúr, In: T. Podolinská, T. Hrustič (Eds.), Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku,  416-437. Bratislava: VEDA - Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.

PANCZOVÁ, Z. (2016) Antisemitizmus na stránkach humoristickej tlače. Príklad časopisu Kocúr (1919-1945) in: Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století, 28-60. Praha: Karolinum.

PANCZOVÁ, Z. (2019). Konšpiračné teórie a holokaust: súčasné podoby popierania holokaustu v slovenských internetových zdrojoch. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 167-199. ISBN 978-80-569-0449-7.


Academic papers

GALIOVÁ, Z. (2002) Nadprirodzené bytosti v súčasnom vidieckom prostredí. (Na príklade postrehov zo študentského výskumu v obciach v okolí Žiliny a Zvolena). Národopisné informácie, (3): 134 - 140.

GALIOVÁ, Z.(2003) Súčasné povesti a fámy – možnosti výskumu v rámci internetovej komunikácie.  In: Etnologické rozpravy, 10 (2): 81–93.

GALIOVÁ, Z. (2003) Alois Kolísek – kňaz, politik a propagátor slovenskej kultúry. in: Ethnologia Slovaca et Slavica, 30–31 (1998–1999), pp. 113–128 Bratislava: FF UK. 

GALIOVÁ, Z. (2003) Difficulties with the Genre Classification of  „New Genres“: Contemporary Legends and Rumour in Slovak Folk Prose, in: Z. Profantová (Ed.). Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics, pp. 101 – 106. Etnologické štúdie 8. Bratislava: Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences - ARM 333.

GALIOVÁ, Z. (2004) „Vitajte v Európe“ alebo „Drang nach Westen“? Krátka reflexia o nemeckých postojoch k rozšíreniu Európskej únie. Etnologické rozpravy, 11 (1): 88 - 95. 

GALIOVÁ – PANCZOVÁ, Z.(2005) Človek v ohrození a internet: politické konflikty v „online“ fámach a konšpiráciách. In: Z. Profantová (Ed.), Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., pp. 7-16. Etnologické štúdie 13. Bratislava: ÚEt SAV - Ústav pamäti národa - ARM 333.

PANCZOVÁ, Z. (2005) Kam patria čierne mačky? Terminologicko-klasifikačné dilemy nadprirodzena. (Diskusia o knihe Zlatý baran. Ed. M. Kováč). Etnologické rozpravy, 12 (1): 136 - 141. 

PANCZOVÁ, Z. (2005) Konšpiračné teórie na stránkach internetu. [ Conspiracy Theories on the Internet Websites.] Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 53 (1): 152 - 171.

GALIOVÁ – PANCZOVÁ, Z. (2006) A Man at Risk and the Internet: Political Conflicts in „Online“ Rumour and Conspiracies, in: Z. Profantová (Ed.), The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, pp. 300-309. Bratislava: VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences.

PANCZOVÁ, Z.(2006) Konšpiračné teórie ako súčasť moderného folklóru (Staronové témy na slovenských a českých internetových diskusných fórach), in: E. Krekovičová - J. Pospíšilová (Eds.) Od folklórneho textu ku kontextu, 101 – 136. Bratislava: Ústav etnológie SAV – Etnologický ústav AV ČR.

PANCZOVÁ, Z. (2011) Zaniknutý svet malokarpatských „Huncokarov“ v odraze poverových rozprávaní. In: Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu, 14-21. Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur.

PANCZOVÁ, Z. (2011) Konšpiračné teórie a ich argumentačné stratégie ako príklad ideologických diskurzov. [ Conspiracy Theories and Their Argumentation Strategies as an Example of Ideological Discourses.] Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 59 (1): 8-28.

KREKOVIČOVÁ, E. – PANCZOVÁ, Z. (2013) Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry. Vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861-1910. [The image of the Enemy at the Beginnings of Slovac Political Caricature.] Slovenský národopis/Slovak Ethnology, 61(1): 31 - 54.

PANCZOVÁ, Z. (2013) Humor a strach v poetike súčasných povestí. [ Humour and Fear in the Poetics of Contemporary Legends.] Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 61 (2): 142 - 154.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Editoriál: Stručný úvod do tematiky sprisahaneckých teórií.[ A short introduction to the Topic of Conspiracy Theories]. Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 63(3): 187-194.

PANCZOVÁ, Z.(2015) Dobrá víla slovenskej etnológie. Jubileum doc. PhDr. Hany Hlôškovej, CSc. (*7.7.1955). [The “Fairy Godmother“ of Slovak Ethnology. The Anniversary of doc. Hana Hlôšková, CSc. (*7.7.1955).] Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, 63(3): 256-265.

PANCZOVÁ, Z. (2015) Conspiracy Theories and their Argumentation Strategies as an Example of Ideological Discoures. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, tom 37, 24-40.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2015) Théories du complote et rumeurs en Slovaque et en Tchéque. Diogène. Les théories du complot aujourd´hui, 249-250 (Janvier-Juin 2015): 150-167. Paris: UNESCO-IULM-Presses Universitaires de France.

PANCZOVÁ, Z. (2016) Mesto ako symbol v slovenskej humoristickej tlači na prelome 19. a 20. storočia [The Town as a Symbol in Slovak Humorous Press at the Turn of the 20th Century]. Historické štúdie 50 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Veda / Historický ústav SAV, 2016, 105-115. 

PANCZOVÁ,. (2017) The Image of the West in Conspiracy Theories in Slovakia and Its Historical Context. In Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2017, vol. 69, p. 49-68. DOI: 10.7592/FEJF2017.69.panczova

PANCZOVÁ, Z. (2017) Apokalyptické vízie konšpiračných teórií na slovenských antisystémových internetových stránkach [Apocalyptic Visions of Conspiracy Theories on Slovak Internet Antisystem Websites]. Národopisná revue, 2017, vol. XXVII, no. 4, pp. 283-297.

PANCZOVÁ, Z. (2018) Pôsobenie Franza J. Beranka na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia: výskum "Huncokárov" a Institut für Heimatforschung [Activities of Franz J. Beranek in Slovakia in 1930s and 1940s: research of "Huncokars" and the Institut für Heimatforschung.] In Ethnologia Europae Centralis : Journal of Central European Ethnology, 2018, č. 14, s. 23-39.

PANCZOVÁ, Z. (2018). Petr Janeček: Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklórem a populární kultúrou. [The myth of the Spring Man. An urban legend between folklore and popular culture] In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2018, roč. 66, č. 3, s. 362-365.

PANCZOVÁ, Z. – JANEČEK, P. (2020). Popular conspiracy theories in Slovakia and the Czech Republic. Diogenes, First published August 17, 2020 https://doi.org/10.1177/0392192120945614.