Multiaspektová analýza v rámci digitalizácie archívov

Základom tvorby digitálnej databázy (elektronického katalógu), ktorý umožní vyhľadávať súbory obrazových dokumentov podľa ich obsahu, je multiaspektová analýza každého z dokumentov. Analýza je založená na deskripcii obsahu dokumentu z kultúrno-historického hľadiska. Prvotná je snaha zachytiť obsah fotografie, kresby atď. (vizuálnu informáciu) prostredníctom súboru kľúčových slov (textová informácia). Tieto vyjadrujú rôznorodosť prvkov zachytených na jednom obrázku, prípadne rozličné aspekty ich fungovania v kultúre.

Kľúčové slová ako výsledok multiaspektovej analýzy súboru fotografických náhľadov: výpustok, kožuch, ženský zimný odev, kríž, staviteľstvo, náboženstvo, plastika, spracovanie dreva, stodola, strúhacia stolica, mužský sviatočný odev, ženský sviatočný odev, odev, mužský pracovný odev, kosa, svadobný odev, hospodárska stavba, transport vreca, sušenie slnečnice, bunda, prikrývka na kone, transport sena, spoločná práca, drevená stavba, dom, salaš, bača, cedidlo, kožená kapsa, zástavba obce, odev mládenca, odev dievčaťa, úprava hlavy, čepiec, dojenie oviec, obuv, kosák, voz, pumpa, gánok...