Správy

logo-brill-300x100-transparent-desktop
Séria Roma History and Culture v Brill | Schöningh Publishing v spolupráci s UESA SAV
S potešením oznamujeme začiatok série Roma History and Culture vo vydaveľstve Brill | Schöningh. Editormi série sú Elena Marushiakova (z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV), Vesselin Popov a Sofiya Zahova.
uesa logo
Rozhovor s Andrejom Belákom v investigatívnej relácii RTVS Reportéri
Andrej Belák priblížil v investigatívnej relácii RTVS Reportéri 22. mája 2023 štrukturálne príčiny tragédie pravidelných odvrátiteľných detských úmrtí vo vylúčených rómskych susedstvách.
345600932_1877399939308766_7135938985598500795_n
Diskusia so Soňou G. Lutherovou Kde sa cítime doma v rozpínajúcom sa meste? 
Naša kolegyňa Soňa G Lutherová bude 16. mája 2023 o 17:30 diskutovať spolu s humánnym geografom Pavlom Šuškom v Múzeu mesta Bratislavy o živote na predmestiach. Srdečne Vás pozývame!

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

placeholder-logo-4-2x
Občianska emancipácia Rómov pred 2. svetovou vojnou: národné a transnárodné dimenzie
Pozývame Vás na odborný seminár 13 . júna 2023 o 13.00, na ktorom vystúpi Elena Marushiakova z UESA SAV a Veselin Popov z University of St. Andrews s prednáškou Občianska emancipácia Rómov pred 2. svetovou vojnou: národné a transnárodné dimenzie.
logo sief
16. kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023)
16. kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023) s podnázvom Living Uncertainty sa uskutoční 7.-10. júna 2023 v Brne. Naše kolegyne z ÚESA SAV budú konvenovať 4 panely.
ukr
Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny
Pozývame Vás na odborný seminár 16 . 5. 2023 od 13.00, na ktorom vystúpia Ľubica Voľanská a Martina Wilsch z ÚESA SAV s prezentáciou výskumného projektu Hodnotenie potrieb ochrany živého dedičstva medzi vysídlenými komunitami z Ukrajiny.

Publikácie

978-3-030-56364-6
Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality
obal 1
Sedem (židovských) problémov: Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie
03171025titulná strana The Story.
The Story of Bratislava from the Beginning of 20th Century
05221432obálka Valentín ..
Valentín na Slovensku