Správy

Plagát-diskusia 18.3
Diskusia Čo vieme a čo nevieme o súčasnej rómskej religiozite?
Dňa 18. marca 2024 o 17.00 v Starom lýceu (Konventná 15, Bratislava) sa bude konať diskusia s názvom Čo vieme a čo nevieme o súčasnej rómskej religiozite?, ktorá je súčasťou APVV projektu RELIROMA. Diskusia sa bude koncentrovať aj na otázku či môže viera a cirkev prispieť k väčšej inklúzii Rómov na Slovensku. Diskutérkami podujatia budú Tatiana Zachar Podolinská a evanjelická farárka a ľudsko-právna aktivistka Anna Polcková. Podujatie bude moderovať Juraj Majo. Ste srdečne pozvaní a pozvané!
J. Zajonc na seminári SAV o popularizacii_21-3-2023_foto SAV_M
Jurajovi Zajoncovi k 60. narodeninám
2. marca 2024 sa náš kolega PhDr. Juraj Zajonc, CSc. dožíva okrúhleho životného jubilea. Ide o špičkového predstaviteľa kritickej historicko-porovnávacej etnologickej analýzy kultúry, odborníka v oblasti kultúrneho dedičstva, dejín etnológie, tvorby elektronických katalógov a digitalizácie archívnych fondov. Vzhľadom na vyše tri desaťročia trvajúcu úspešnú profesionálnu dráhu Juraja Zajonca na našom pracovisku, je dnešné okrúhle jubileum významným dňom pre celý kolektív ústavu. Srdečne blahoželáme!
VC_marec_1200x680
Zuzana Beňušková bude prednášať o fašiangoch vo Vedeckej cukrárni
Naša kolegyňa Prof. Zuzana Beňušková vystúpi 12. marca 2024 o 9.00 v CVTI na podujatí venovanom fašiangom - Vedecká cukráreň: Fašiangy - svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka. V prednáške priblíži fašiangy na Slovensku slovom, obrazom aj filmom. Ste srdečne vítaní a vítané!

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

Plagát-diskusia 18.3
Čo vieme a čo nevieme o súčasnej rómskej religiozite?
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i. Vás pozýva na odbornú diskusiu Čo vieme a čo nevieme o súčasnej rómskej religiozite?, ktorá sa bude konať 18. marca 2024 o 17.00 v Starom lýceu (Konventná 15, Bratislava).   Diskusia sa bude venovať...
placeholder-logo-4-2x
Kultúrne-ekonomická analýza sociálnych a politických hnutí: dedinský fašizmus na Slovensku
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 6. februára 2024 od 13.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
foto
Odborný seminár Religion and allomaternal support in a cross-cultural perspective
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na pozvanú prednášku zahraničného hosťa Radim Chvaja (University of Otago, NZ), ktorá sa uskutoční 12. decembra 2023 od 9.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Publikácie

Brill Vol1
Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma
Podpoľanie
Podpoľanie
02021304Chatam Sofer obal
Chatam Sofer: Veľký zázrak sa stal
02021346Príbehy mesta - obálka
Príbehy mesta: Bratislava 20. storočia