Správy

Konferencia
Doktorandi Katarína Baračková a Martin Lukáč sa zúčastnia Študenstkej antropologickej konferencie v Plzni
V piatok 24.11.2023 sa naši doktorandi Katarína Baračková a Martin Lukáč zúčastnia Študenstkej antropologickej konferencie v Plzni, ktorá je organizovaná Katedrou antropologie FF ZČU. Katarína Baračková vystúpi s príspevkom Turizmus za kultúrnym dedičstvom a jeho kritická reflexia z antropologickej perspektívy a Martin Lukáč prednesie príspevok Slovenské národné inštitúcie v Martine z pohľadu inštitucionálnej antropológie.
Pari
Memorandum o spolupráci na medzinárodnom projekte PARI
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. bol prizvaný do medzinárodného projektu PARI – Participatory Approach for Roma Inclusion, na ktorom spolupracujú akademické pracoviská z Rumunska a Nórska. Projekt je financovaný v rámci schémy Norway grants SEE/EEA.
Konspiracne teorie v priebehu dejin
Zuzana Panczová bude diskutovať o konšpiračných v dejinách
Naša kolegyňa Zuzana Panczová vystúpi v pondelok 20. novembra 2023 o 17.00 v Staromestskej knižnici v Bratislave s prednáškou Konšpiračné teórie v priebehu dejín. V prednáške sa bude venovať pojmu konšpiračná teória, ako sa menil význam konšpiračných teórií v dejinách, aký mali vplyv na spoločenské dianie či aké sú príčiny ich rozšírenia. Ste srdečne vítaní a vítané!

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

foto
Reflections on Gender Studies at an American Faith-Based Institution in the Age of Trump
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku zahraničnej hostky Cheri Larsen Hoeckley z Westmont College (USA), ktorá sa uskutoční 14. novembra 2023 od 13.30 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
2
DARIAH Day Slovakia 2023
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Vás pozýva na vedecké podujatie DARIAH Day Slovakia 2023, ktoré sa uskutoční v piatok 6.10.2023 o 9:00 v podkrovnej zasadačke na 5. poschodí na Klemensovej 19 v Bratislave. Na podujatí vystúpi oficiálny...
DSCF2644 (1)
Workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách
Pozývame Vás na workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách, ktorý sa bude konať 4. októbra 2023 od 9.00 - 13.00. Workshop je určený aktérom, organizáciám či expertom, ktorí pracujú migrantmi či utečencami alebo sa zaoberajú živým dedičstvom.

Publikácie

obal (1)
Volkskunde in den Diensten des Dritten Reiches : Deutsche Forscher und Forscherinnen in der Slowakei
obal The Divided.
The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts
09250825obal Story of Cohesion
Story of Cohesion: On the History of an Academic Institution
10181211prach alebo popol
Prach alebo popol: Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie