Správy

image_thumb (3)
Pri príležitosti 77. výročia UESA SAV vyšla nová publikácia Story of Cohesion (Príbeh súdržnosti)
Publikácia autoriek T. Zachar Podolinskej a K. Popelkovej prináša na 432 stranách v anglickom jazyku dejiny akademickej inštitúcie v socialistickom a postsocialistkom období v regióne strednej Európy a prináša plastický kvalitatívny obraz jednotlivých kľúčových generácií, pričom malé dejiny ústavu interpretuje na pozadí SAV aj širších národných, "veľkých dejín".
Bez názvu (1)
V sobotnej relácii Akadémia rádia Devín bol venovaný priestor UESA SAV
Tatiana Zachar Podolinská, Katarína Popelková a Rastislava Stoličná sa v sobotu 23. septembra 2023 o 17:00 zúčastnili relácie Akadémia na rádiu Devín, v ktorej porozprávali o Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, v.v.i.
376655645_720156086821607_4412531097375611583_n
Z. Pancová a V. Bahna budú 27. septembra 2023 prednášať na tému konšpiračných teórií
Naši kolegovia Z. Panczová a V. Bahna budú súčasťou podujatia Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. pri príležitosti organizovanej prednášky významného holandského psychológa Jana-Wilema van Prooijena a prednesú svoj príspevok v rámci Symposium Conspiracy theories, populism and radicalism. Podujatie sa uskutoční 27. septembra 2023 o 9:00 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave.

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

DSCF2644 (1)
Workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách
Pozývame Vás na workshop Úloha živého dedičstva v krízových situáciách, ktorý sa bude konať 4. októbra 2023 od 9.00 - 13.00. Workshop je určený aktérom, organizáciám či expertom, ktorí pracujú migrantmi či utečencami alebo sa zaoberajú živým dedičstvom.
UNESCO_jun 2023
Odborný seminár Intangible Cultural Heritage and War. From the impacts of violence to the possibilities of post-conflict
Pozývame Vás na odborný seminár nášho ústavu 3. októbra 2023 o 13.00, na ktorom vystúpi Martín Andrade-Pérez z Erigaie Foundation v Kolumbii a Meertens Institute v Holandsku. Prednáška bude v anglickom jazyku.
foto
Odborný seminár: Reframing stereotypes: Introduction to a visual literacy
UESA SAV Vás pozýva na odborný seminár, ktorý sa bude konať formou online workshopu v utorok 26. septembra 2023 od 12.00 do 14.00. Na seminári vystúpi Dr. Vicky Karaiskou z Open University of Cyprus / UNESCO. Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Publikácie

Odpad
Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
obal (1)
Volkskunde in den Diensten des Dritten Reiches : Deutsche Forscher und Forscherinnen in der Slowakei
obal The Divided.
The Divided, Yet Together: Borders in Oral History Perspective: 8th International Conference of the Czech Oral History Association. Book of abstracts
09250825obal Story of Cohesion
Story of Cohesion: On the History of Academic Institution