Správy

Coha
Program konferencie COHA 2023
pexels-pixabay-355948
Monika Vrzgulová v diskusii na tému "Prečo? Ako pochopiť holokaust"
speaker_call_vyzva
Výzva na zasielanie príspevkov do Slovenského národopisu 4/2023
Call for the special issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 71, number 4/2023, on the topic of Contemporary holidays and their transformations Until recently, ethnology and anthropology studied holidays and celebrations as a tool of maintaining stability and continuity of social groups and institutions. Festivities and celebrations functioned as non-everyday forms of communication, renewing and celebrating common idiosyncrasies and promoting togetherness and solidarity. They were an...

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

logo sief
16. kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023)
16ty kongres International Society for Ethnology and Folklore (SIEF2023) s podnázvom Living Uncertainty sa uskutoční 7.-10. júna 2023 v Brne.   Naše kolegyne z ÚESA SAV, v.v.i. budú konvenovať 3 panely: Recovering Everyday Life in an Era of Multiple Crises...
Coha
COHA 2023
Česká asociace orální historie v spolupráci s našim Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.,  Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Katedrou etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vyzývajú...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Z negramotného Róma sa stáva uvedomelý budovateľ socializmu. Akulturácia Rómov spojená s ich začlenením do robotníckej triedy vo filme Můj přítel Fabián z roku 1954
V mene Vedeckej rady ÚESA SAV , v. v. i., Vás pozývame na odborný seminár nášho ústavu, ktorý sa uskutoční v utorok 13. decembra 2022 o 13.00 hod v zasadačke ÚESA SAV, v. v. i. na Klemensovej 19 v Bratislave. Môj záujem o filmové zobrazenie Rómov je motivovaný...

Publikácie

crossroads_0
Crossroads of Jewish Bratislava: An Ethnological Examination of the Jewish Community Between the 19th and 21st Centuries
civil_ceremonies_in_socialist_czechoslovakia_and_post-socialist_slovakia_1_0
Civil ceremonies in socialist Czechoslovakia and post-socialist Slovakia
01181746obal_narodopis_na_slovensku_v_sluzbach_tretej_rise_0
Národopis na Slovensku v službách tretej ríše
978-3-030-56364-6
Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality