Slovenský národopis 2013/5


Piate vydanie Slovenského národopisu v roku 2013 bolo venované desiatemu výročiu prijatia Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a vyšlo v spolupráci s CTĽK. V článkoch písaných po anglicky sa dozviete všeličo nielen o prvkoch, ktoré boli prijaté do národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva.