Správy

foto
Predlžujeme deadline na abstrakty do SN3/24!
Jesenné číslo Slovenského národopisu, venované sociálnej praxi v rodinách a naratívom o rodine v období kríz, má predĺžený deadline. Vaše abstrakty môžete zasielať do konca februára 2024. Hosťujúcimi editorkami sú Adriana Zaharijević a Soňa G. Lutherová. Tešíme sa na vaše príspevky!
Karanténa alebo segregacia
Andrej Belák hosťom diskusie Karanténa a segregácia
Náš kolega Andrej Belák bude spolu so Stanom Danielom hosťom diskusie Karanténa a segregácia, ktorá sa bude konať v pondelok 19. februára 2024 o 18:30 v tranzit.sk v Bratislave. Karanténa ako ochranný mechanizmus voči šíreniu infekčných chorôb bude reflektovaná z umeleckých, vedeckých i skúsenostných pozícií a zároveň polohovaná do súčasných antropologických diskurzov aktivistických prístupov. Diskusia je súčasťou sprievodného programu k výstave Nature Red in Tooth and Claw. Ste srdečne vítaní a...
pozvánka
Peter Salner dnes vystúpi na podujatí Holokaust na Slovensku
Náš kolega Peter Salner bude hosťom diskusie s názvom Holokaust na Slovensku, ktoré je sprievodným podujatím výstavy Andrej Csillag: KONIEC DOBY ZLA. Podujatie sa koná dnes 7. februára 2024 o 17:00 v Galérii UMELKA v Bratislave. Ste srdečne vítaní a vítané!

Naša misia

Pracovisko vzniklo v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení a medzi rokmi 1994-2018 niesol názov Ústav etnológie SAV. Od roku 2018 nesie názov Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, a v súčasnosti je jednou z popredných inštitúcií etnologického a antropologického výskumu na Slovensku.

Naša misia

Naše výskumné zameranie je rozložené medzi základný, problémovo orientovaný a aplikačný výskum. Prispievame k hľadaniu vedeckých odpovedí na aktuálne a historické spoločenské otázky a výzvy. Realizujeme terénne výskumy na Slovensku aj v zahraničí – v strednej Európe a vo svete.

Podujatia

placeholder-logo-4-2x
Kultúrne-ekonomická analýza sociálnych a politických hnutí: dedinský fašizmus na Slovensku
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 6. februára 2024 od 13.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
foto
Odborný seminár Religion and allomaternal support in a cross-cultural perspective
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na pozvanú prednášku zahraničného hosťa Radim Chvaja (University of Otago, NZ), ktorá sa uskutoční 12. decembra 2023 od 9.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
foto
Reflections on Gender Studies at an American Faith-Based Institution in the Age of Trump
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku zahraničnej hostky Cheri Larsen Hoeckley z Westmont College (USA), ktorá sa uskutoční 14. novembra 2023 od 13.30 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Publikácie

Brill Vol1
Shakir M. Pashov. History of the Gypsies in Bulgaria and Europe: Roma
Podpoľanie
Podpoľanie
02021304Chatam Sofer obal
Chatam Sofer: Veľký zázrak sa stal
02021346Príbehy mesta - obálka
Príbehy mesta: Bratislava 20. storočia