1. letná škola pre PhD študentov NAIRS

22.-25.8.2016
Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions in Romani Studies - NAIRS), v týchto dňoch organizuje 1. letnú školu doktorandov. Na letnej škole sa zúčastňuje 16 PhD študentov z Fínska, Rumunska, Estónska, Ukrajiny, Srbska, Veľkej Británie, Nórska, Islandu, Českej republiky, Slovenska a Číny, ktorí sa vo svojich výskumoch zameriavajú na výskumy a štúdium romistických tém.
Cieľom letnej školy je vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu diskusiu mladých sociálnych vedcov o najktuálnejších výskumoch a zisteniach v oblasti rómskych štúdií. Študenti z rozličných disciplín (etnológie, sociológie, histórie, sociálnej antropológie, filológie, lingvistiky, aplikovanej etiky, literatúry, pedagogiky a medicínskej antropológie) sa zúčastňujú prednášok a seminárov, ktoré vedú renomovaní odborníci z Fínska, Nemecka, Bulharska, a z Českej a Slovenskej republiky a zároveň budú prezentovať projekty svojich dizertačných výskumov.
Letnú školu oficiálne otvorila Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV spolu s Kimmom Granqvistom, predsedom riadiaceho výboru NAIRS a Hristom Kuychukovom, profesorom z Magdeburg­-Stendal University of Applied Sciences.

Tatiana Podolinská informovala účastníkov a účastníčky o tradícii výskumov v oblasti rómskych štúdií na Ústave etnológie SAV. Kimmo Granqvist následne vo svojom príhovore priblížil úlohu a ciele akademickej siete NAIRS na najbližšie 2 roky.
Sme veľmi radi, že práve Ústav etnológie SAV mal privilégium zorganizovať prvé spoločné podujatie Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions in Romani Studies - NAIRS), ktorej cieľom je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi akademickými inštitúciami zameranými na rozličné disciplíny rómskych štúdií s cieľom vytvoriť podmienky pre intenzívnejší interdisciplinárny výskum a približovať závery z týchto výskumov širšej verejnosti. 


Lektori 1. letnej školy

Kimmo Granqvist, University of Helsinki and Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Stockholm, Sweden

Viktor Elšík, Katedra lingvistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika

Hristo Kyuchukov, Intercultural Family Counselling Department, ANE, Berlin, and Magdeburg­-Stendal University of Applied Sciences

Martin Fotta, Institut für Ethnologie, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Germany

Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, Slovensko

Tatiana Podolinská, Ústav etnológie SAV, Bratislava, Slovensko

Tomáš Hrustič, Ústav etnológie SAV, Bratislava, Slovensko

Galéria: