4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“

3.–5.9. 2008

4. Generálne zhromaždenie riešiteľov výskumnej úlohy 6. rámcového projektu EÚ: „Udržateľný rozvoj v diverzifikovanom svete“; Fourth General Assembly (Sustainable Diversity in Diverse World (SUS.DIV). Podujatie bolo zorganizované Ústavom vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústavom etnológie SAV v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 60 hostí, z toho 9 domácich, 51 zahraničných.

Miesto konania: Bratislava

Člen organizačného výboru: D. Luther