60. výročie vzniku Ústavu etnológie SAV

18. 5. 2006

Slávnostný seminár k 60. výročiu od založenia Ústavu etnológie Slovenskej Akadémie Vied. Podujatie sa uskutočnilo za účasti 52 domácich a 12 zahraničných hostí.

Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava