70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie


KILIÁNOVÁ, Gabriela - ZAJONC, Juraj. 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie. Bratislava: VEDA, 2016. 287 s. ISBN 978-80-224-1512-5.  

Súhrnná publikácia, ktorá vyšla k 70. výročiu založenia súčasného Ústavu etnológie SAV. Ide o prvú syntézu dejín vrcholnej etnologickej inštitúcie na Slovensku. Systematickým spôsobom odkrýva trajektóriu jej fungovania a smerovania počas siedmich dekád a  jej postupnú premenu od národopisného (etnografického a folkloristického pracoviska) po moderné etnologické a sociálno-kultúrne antropologické pracovisko. Čitateľ sa prehľadnou formou oboznámi s kľúčovými obdobiami, projektmi, dielami a osobnosťami. Text publikácie sleduje jednotlivé historické obdobia, pričom si podrobne všíma príslušné dobové kontexty a vzťahy. Zostavovatelia čerpali z archívnych prameňov a aj z doteraz nepublikovaných dát z Ústredného archívu SAV.
Menu?: 
Nie