Adam Wiesner, Mgr., PhD.

Genderová nekonformita, reflexívne písanie, autoetnografia, postmoderné terapeutické smery

ORCID ID: 0000-0001-8071-2961
email: adam.wiesner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 107

VŠ vzdelanie: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor: studium humanitní vzdělanosti (2006), obecná antropologie (2010), Ústav etnológie SAV, odbor: etnológia (2016)
Tituly a vedecké hodnosti: Bc. (2006), Mgr. (2010), PhD. (2016)
Komunikačné jazyky: angličtina, španielčina
Rok nástupu do ústavu: 2011
 

Vedecké projekty

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania, VEGA. 2019-2021

Súčasné obrazy socializmu, APVV. 2017-2021

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku, VEGA. 2016 – 2019

Adaptácia obyvatelov mesta v procese spoločenských zmien, VEGA. 2012 – 2013

Pedagogická činnosť

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu II“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester 2013/2014)

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013)
 

Zahraničné pobyty

Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid, Španielsko (august 2007 - júl 2008)
 

Bibliografia

Monografie

(2017) Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma. Bratislava: Ústav etnológie SAV, VEDA SAV, 215 s. ISBN 978-80-224


Kapitoly v monografiách

(2013). Akceptace hnutí LGBTI v současném společensko-politickém kontextu = Acceptation of LGBTI Movements in the Current Socio-Political Context. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. : spoločenská zmena a adaptácia. - Banská Bystrica ; Bratislava : Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Ústav etnológie SAV, 2013, s. 79-97. ISBN 978-80-88997-52-8


Vedecké štúdie

(2019). Street art a graffiti v kontextu města. Slovenský národopis, 67(1), s. 47-62.

(2018). Autoethnography: Beyond Gender Binary through Writing Lives. In Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, [S.l.], v. 66, n. 2, p. 335-346. Available at: <http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/583>

(2013). Frakce a sítě kooperace v LGBTQ hnutí. In Slovenský národopis, 61 (1), s. 55-73.

(2012). LGBTQ Activism and the Appropriation of Queer Theory in Spain. In: Import - Export -Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion. Ed. S. Mesquita, M. K. Wiedlack, K. Lasthofer. Wien: Zaglossus. ISBN 978-3-9502922-9-9, s. 165-80.
 

Recenzie

(2019). Soňa G. Lutherová, Miroslava Hlinčíková (Eds.): Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society [Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti], Slovenský národopis, 66(4), str. 528-530.