Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

14. 12. 2012

Odborný seminár pre členov a členky tímu projektu VEGA Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien.

Miesto konania: Bratislava