​Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien

VEGA projekt

Adaptation of urban inhabitants in the processes of social change

Nositeľ projektu: ÚEt SAV 

Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc. 

Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/11 

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 1.1.2011–31.12.2013 

Výsledky projektu (výber):
Tematické číslo časopisu Slovenský národopis, venované problematike adaptácie na spoločenskú zmenu.

LUTHER, Daniel. Česi v Bratislave 1919 – 1945: Adaptácia a marginalizácia. Slovenský národopis, 2013, č. 4, s. 368-378.

SALNER, Peter. Adaptácia na spoločenské zmeny. Židovská komunita v Bratislave po roku 1945. Slovenský národopis, 2013, č. 4, s. 379-391. Typ ADFB). 

LUTHER, Daniel. Mondialisation visible: le cas de Bratislava. In Production et perception des créations culturelles. Sous la direction H. Bálintová et J. Pálková. Paris : L´Harmatan, 2012, pp. 177-192. ISBN 978-2-296-96844-8.

Premeny židovskej identity po holokauste. P. Salner (Ed.), Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2011. 143 s. ISBN: 978-80-88997-48-1. 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2013
Typ projektu: