Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva

Akcia COST

Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective

Nositeľ projektu: Bar Ilan University, Social work, 52900 Ramat Gan Israel

Meno riešiteľky v ÚESA SAV:  Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Evidenčné číslo projektu: COST Action IS 1402

Trvanie projektu: 19.11.2014 - 18.11.2018

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2018
Typ projektu: