Agrárna kultúra Slovenska. Premeny v čase


SLAVKOVSKÝ, Peter: Agrárna kultúra Slovenska. Premeny v čase. Bratislava: VEDA, 2002. 240 s.

"Materiálne i duchovné prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, usporiadanie rodiny, lokálneho spoločenstva i hodnotové orientácie boli v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom spôsobu života. Práca na pôde, ktorá sa realizovala v záväzných cykloch, bola aktívnym zápasom človeka - tvorcu nielen o potrebné biologické hodnoty, ale vždy napĺňala aj jeho kultúrnu identitu." (Peter Slavkovský)