Akadémia rómskych štúdií 2019

27. - 28. 11. 2019
Ústav entológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 5. ročník Akadémie rómskych štúdií 2019.
Abstrakty príspevkov z rozličných disciplín, ktoré sa venujú rómskym štúdiam, je možné posielať na email arst@savba.sk. Prezentácie sa nemusia týkať len dokončených projektov, ale aj aktuálne pripravovaných alebo realizovaných výskumov. Podujatie sa tentokrát uskutoční v Prahe na pôde Karlovej Univerzity v dňoch 27.-28. 11. 2019
Program podujatia nájdete v galérii nižšie.
Prílohy: 
Galéria: