Akadémia rómskych štúdií 2019

28. - 29. 11. 2019
Ústav entológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 5. ročník Akadémie rómskych štúdií 2019. Abstrakty príspevkov z rozličných disciplnín, ktoré sa venujú rómskym štúdiam, je možné posielať na email arst@savba.sk. Prezentácie sa nemusia týkať len dokončených projektov, ale aj aktuálne pripravovaných alebo realizovaných výskumov. Podujatie sa tento krát uskutoční v Prahe na pôde Karlovej Univerzity v dňoch 28.-29. 11. 2019.
Prílohy: