Akadémia rómskych štúdií 2021

29. 9. 2021
Pozývame Vás na tohtoročnú Akadémiu rómskych štúdií, ktorá sa bude konať v stredu 29. 9. 2021 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Príspevky odborníkov zo Slovenska i zahraničia budú prebiehať v troch diskusných paneloch:

  • Diskusný panel 1: Religiozita a spiritualita medzi Rómami na Slovensku
  • Diskusný panel 2: Romano džaniben aneb Jaký smysl má publikovat československý romistický časopis?
  • Diskusný panel 3: Etika v romologických štúdiách

Akadémia rómskych štúdií 2021 je organizovaná v rámci projektov: VEGA 2/0066/19 Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber dátaAPVV-17-0141 Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva.

Viac informácií o diskusných paneloch a program podujatia nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Prílohy: