Akadémia rómskych štúdií 4.

27. - 28.11. 2018
Ústav etnológie a sociálnej antropo­lógie SAV organizuje v dňoch 27. - 28. 11. 2018 IV. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorej cieľom je prezentovať aktuálne a prebiehajúce výskumy z oblasti rómskych štúdií v Čechách a na Slovensku.

Akademický workshop bude zameraný na prezentáciu a vzájomné pripomienkovanie aktuálnych výskumných projektov (work in progress) s odbornou diskusiu o týchto projektoch. Aka­démia, okrem prezentácie a disku­sie o prebiehajúcich výskumoch, umožní účastníkom z rozličných slovenských a českých výskumných pracovísk a univerzít prediskutovať možnú vzájomnú spoluprácu a inšpirovať sa rozličnými (interdisciplinárnymi) prístupmi. Podujatie je otvorené aj pre pasívnych účastníkov, čiže aj bez diskusného príspevku budete na tomto podujatí vítaní.

Miesto: Budova SAV, Klemensova 19, Bratislava, v priestoroch zasadačky Filozofického ústavu na 4. poschodí

Správa z Akdadémie rómskych štúdii TU

Prílohy: 
Galéria: