Aktivizácia vidieckeho priestoru v socioekonomickej a kultúrnej sfére

Číslo projektu: 2/2005

Vedúca projektu: Ľubica Falťanová, Mgr., CSc.

Zástupca vedúcej: Peter Slavkovský, PhDr., CSc.

Riešiteľ: Ľubomír Falťan, Mgr., CSc.

Doba riešenia projektu: 02. 2004 – 12. 2006 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2006
Typ projektu: