Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku

VEGA projekt

The application of innovative approaches in ethnology/social anthropology in Slovakia

Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (2016-2018); Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. (2018-2019)
 
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0050/16 
 
Dátum začiatku a ukončenia projektu: 2016 – 2019

Dosiahnuté výsledky (výber): 
Členka projektu G. Kiliánová - koncepcia, príprava a vedenie plenárneho panelu „Thematic and methodological challenges in current ethnology and anthropology“ na medzinárodnej konferencii Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy, Smolenice, 19. – 21. 10. 2016.

Členka projektu Ľ. Voľanská - hosťujúca redaktorka monotematického čísla Slovenského národopisu č. 3/ 2016 (téma čísla: Aktuálne metodologické prístupy a témy v etnologickom/ antropologickom bádaní)

Typ projektu: