Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii


Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii. Atlas narodne kultura Slovaka u Jugoslavii. BENŽA, M. (Ed.). Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Juhoslávii a Ústav etnológie SAV, Bratislava, 2002 (vyšlo v roku 2003 s vročením 2002). 413 s., 296 máp. ISBN 86-903775-0-6.