Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

10.–12. 5. 2007

Medzinárodný workshop organizovaný Ústavom etnológie SAV v Bratislava v spolupráci s Múltak Rt., Történeti Intézet, Közép-Európai Egyetem, Pasts Inc., Institute of Historical Studies, Central European University, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe a Instytut Studiow Politycznych Polskiej Akademii Nauk vo Varšave. Podujatia sa zúčastnilo 6 zahraničných a 8 domácich účastníkov. 

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: Z. Búriková, Ľ. Herzánová, G. Kiliánová