Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe

Projekt International Visegrad Fund

Koordinátor a nositeľ projektu: Dr. Péter Apor, Pasts Inc., Institute of Historical Studies, Central European University, Ústav etnológie je spoluriešiteľskou organizáciou, na základe podpísaného pristúpenia k žiadosti o projekt z marca 2006  

Koordinátorky za Slovensko: Mgr. Zuzana Búriková, PhD, Mgr. Ľubica Herzánová, PhD.

Doba riešenia: 2006 – 2007 

Riešiteľky z ÚEt SAV: G. Kiliánová, Z. Búriková, Ľ. Herzánová 

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2007
Typ projektu: