Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“


Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“. Juraj, PODOBA (Ed.) Interná tlač 2005.