Blog

Domov v “čase korony”

Soňa G. Lutherová sa vo svojom príspevku zamýšľa nad antropologickými súvislosťami súčasných premien v intímnom prostredí našich domovov. 

 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍   ‍  ‍ 

"Rád som to urobil. V ťažkých chvíľach by sme mali držať spolu a každý by mal prispieť k spoločnému cieľu"

Zásadný text Tomáša Hrustiča o aktuálnej aktivizácii a iniciatívach Rómov v snahe spomaliť prepuknutie epidémie koronavírusu medzi rómskym obyvateľstvom na Slovensku.    

 

 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍
Karenty z karantény

Glosa od Petra Salnera o konšpiráciách o vzniku súčasnej epidémie koronavírusu Covid-19.

 

        
        ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
Epidémie ako zdroj konšpiračných teórií v minulosti

Zuzana Panczová v úryvku zo svojej knihy Konšpiračné  teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie približuje epidémiu cholery na Slovensku v prvej polovici 19. storočia a jej vplyv na vypuknutie východoslovenského povstania.  
 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

 

Nie