Blog

Prázdne slová o minulosti

V posledných týždňoch boli ako reakcia na vojnu na Ukrajine pomaľované viaceré socialistické pamätníky na Slovensku na žlto-modro. Soňa G. Lutherová sa vo svojom príspevku zamýšľa nad nevyhnutnosťou reflexie našej socialistickej minulosti a vzťahu k Rusku.

 

Kreatívne centrá z eurofondov: aby neostali bez obsahu a neohrozili existujúce komunity

Ministerstvo kultúry SR koncom roka 2020 vybralo prvé projekty nových kreatívnych centier, ktoré dostanú finančnú podporu z eurofondov. Niektoré z nich však môžu ohroziť už existujúce umelecké a kreatívne komunity. Viac si prečítate v príspevku Tomáša Winklera.


Chvála vecí, ktoré "nemajú hodnotu"

Vedci sa zameriavajú najmä na publikovanie monografií a štúdií v prestížnych vedeckých časopisoch. Peter Salner sa vo svojom príspevku zamýšľa nad dôležitosťou tvorby (aj) scientometricky málo viditeľných výstupov - recenzií, esejí či rozhovorov.


Konšpirácie a šírenie dezinformácií v umeleckej literatúre s témou epidémie

Blog sa vracia k epidémii cholery v Uhorsku v roku 1831
a ponúka čitateľom tentokrát trochu nezvyčajný formát: komentovaný preklad. Text z románu Móra Jókaiho Szomorú napok (Smutné dni, 1848 – 1856) komentujú dve vedkyne - Zuzana Panczová a Marta Fülöpová - z dvoch navzájom komplementárnych pohľadov.

 


Vedecké vizionárstvo v post-normálnej dobe

Súčasná tzv. post-normálna doba výrazne vplýva nielen
na celkovú spoločnosť, ale i na vedu a výskum. Prečítajte si viac v článku Tatiany Zachar Podolinskej.

 


Keď sa zmenil svet IV.

Štvrtá správa Miroslavy Hlinčíkovej, Sone G. Lutherovej a Ľubice Voľanskej z prieskumu každodenného života v čase epidémie COVID-19. Text sa venuje angažovanosti a predstavám o dopadoch epidémie po jej ústupe. 

 ‍  ‍ 
 ‍  ‍ 
 ‍  ‍ 
Keď sa zmenil svet III.

Tretia správa tímu výskumníčok ÚESA SAV o výskume každodenného života v čase epidémie COVID-19 sa zameriava na vzťahy medzi generáciami. 

 ‍ 
 ‍  ‍ 

 ‍  ‍  ‍  ‍ 

Keď sa zmenil svet II.

Druhá správa Sone G. Lutherovej, Miroslavy Hlinčíkovej a Ľubice Voľanskej o výskume epidémie COVID-19 na náš každodenný život. Tentokrát sa zameriava na problematiku starostlivosti o domácnosť a o deti.

 ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 

COVID-19 a rituály. Kadiš online

Alexandra Bitušíková opisuje netradičnú rozlúčku so zosnulou v rámci židovského pohrebu online. Aj to je jedna z podôb rituálov v čase pandémie.  

 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍   ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍ 

Keď sa zmenil svet I.

V druhej polovici marca realizoval tím výskumných pracovníčok ÚESA SAV pilotnú časť výskumu o vplyve epidémie na náš každodenný život. Zachytili moment prvotných reakcií ľudí na bezprecedentnú a radikálnu zmenu životných okolností. 1. výskumná správa sa venuje dennému režimu, atmosfére v rodinách a aktuálnym pocitom jednotlivcov.

 ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
Zostať doma je privilégium

Kvôli dlhodobej absencii funkčnej bytovej politiky vyznievalo heslo pandémie "zostaň doma!" pre mnohých a mnohé cynicky. Strecha nad hlavou sa však môže zatriasť komukoľvek. Čítajte viac v príspevku od Miroslavy Hlinčíkovej. 


 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 

COVID-19 a móda

Rúška sa zo dňa na deň stali neoddeliteľnou súčasťou  tohtoročnej jarnej módnej sezóny. Stali sa nedostatkovým tovarom, ochranou zdravia, ale aj módnym hitom. Prečítajte si o rúškach viac v najnovšom texte Alexandry Bitušíkovej.

 

Marinka

Pozrite si krátky dokumentárny medailón jedinečnej speváckej osobnosti z Liptovskej Tepličky, pani Márie Mezovskej. Film vytvorili v rámci projektu APVV Sociokultúrny kapitál úspešných obcí na Slovensku Zuzana Beňušková a Ľubor Patsch.

 

Kríza starostlivosti, opatrovateľky a COVID-19

O kríze v oblasti opatrovateľskej starostlivosti o seniorov a seniorky a aktuálnej situácii slovenských opatrovateliek v Rakúsku v súvislosti s pandémiou koronavírusu píše Martina Sekulová.  

 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍
  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 

Sociálna antropológia o COVID-19 epidémii

Alexandra Bitušíková prináša vo svojom príspevku rozličné pohľady z prostredia sociálnej antropológie na epidémiu nového koronavírusu. Cieľom je ukázať odbornej i širokej verejnosti, ako vie náš vedný odbor svojimi poznatkami prispieť k pochopeniu súčasnej situácie a jej okolností.

 


Kultúra a šport nám pomáhajú – pomôžme aj my im!

Pandémia koronavírusu Covid-19 výrazne ovplyvňuje mnohé sféry nášho života a celkového fungovania spoločnosti. Neminula ani oblasť kultúry, umenia a športu. Zároveň však prináša aj mnoho prejavov vzájomnej pomoci a solidarity, o ktorých píše Tomáš Winkler.
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 


Dôsledky koronakrízy na ženy a rodovú rovnosť

Alexandra Bitušíková vo svojom príspevku načrtáva konzekvencie epidémie koronavírusu na rodovú rovnosť a postavenie žien. Konštatuje, že pandémia bude mať v mnohých profesiách na ženy negatívnejší dosah, než na mužov.

  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 


Spomienka na Abrahama Romi Cohna

Prečítajte si spomienkový text Petra Salnera na bratislavského rodáka, Abrahama Romi Cohna, ktorý sa zaslúžil o vytvorenie Memoriálu Chatama Sofera v Bratislave. Rabín Cohen pred pár dňami podľahol koronavírusu COVID-19.

 

Otcovská rada alebo rôzne podoby ageizmu

Zamyslenie expertky na antropologický výskum staroby Ľubice Voľanskej o aktuálnych  podobách ageizmu v súvislosti s vypuknutím epidémie koronavírusu. 


  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  

Domov v “čase korony”

Soňa G. Lutherová sa vo svojom príspevku zamýšľa nad antropologickými súvislosťami súčasných premien v intímnom prostredí našich domovov. 


 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
 ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍   ‍  ‍ 


"Rád som to urobil. V ťažkých chvíľach by sme mali držať spolu a každý by mal prispieť k spoločnému cieľu"

Zásadný text Tomáša Hrustiča o aktuálnej aktivizácii a iniciatívach Rómov v snahe spomaliť prepuknutie epidémie koronavírusu medzi rómskym obyvateľstvom na Slovensku.    

 

Karenty z karantény

Glosa od Petra Salnera o konšpiráciách o vzniku súčasnej epidémie koronavírusu Covid-19.

 


         ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍  ‍ 
Epidémie ako zdroj konšpiračných teórií v minulosti

Zuzana Panczová v úryvku zo svojej knihy Konšpiračné  teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie približuje epidémiu cholery na Slovensku v prvej polovici 19. storočia a jej vplyv na vypuknutie východoslovenského povstania.  
 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍

 

Nie