Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko


Boh všetko vidí. Duchovný svet Rómov na Slovensku. O Del sa dikhel. Romano paťaviben pre Slovensko. KOVÁČ, M. (ed.) – MANN, A. B. (Eds.). Bratislava: Chronos, 2003. 346 s.