Borders and Boundaries. A Comparative View

4. – 6. 9. 2003

Medzinárodný vstupný seminár pre európskych doktorandov projektu 5.rámcového programu EÚ European Doctorate v šk. roku 2003/2004. Projekt bol koordinovaný Ústavom etnológie SAV ako školiacim pracoviskom programu.

Miesto konania: Bratislava

Členky organizačného výboru: G. Kiliánová, A. Šalingová

Organizačné zabezpečenie: M. Slavkovská, Z. Búriková