Bratislavské kaviarne a viechy


SALNER, P.: Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava : Vydavateľstvo PT 2006. ISBN 80-89218-20-2, 171 s. 

"V knihe Bratislavské kaviarne a viechy približuje Peter Salner jeden z fenoménov spoločenského života nášho hlavného mesta. Popri neodmysliteľných bohémoch tvorila bratislavskú kaviarenskú spoločnosť aj pomerne silná stredná vrstva obyvateľov mesta – rýchlo sa v medzivojnovom období slovakizujúca, ale rovnako i početné české úradníctvo, ktoré najmä v prvých rokoch po vzniku Československej republiky prenieslo do Bratislavy rozmarného ducha pražských kaviarní a vinárni. Stretnutie a splynutie s kaviarenskou a „viecharskou“ tradíciou starého Prešporka vytvorilo potom nenapodobiteľnú, duchom národnostnej i jazykovej tolerancie presiaknutú atmosféru." (Anton Baláž)