Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti


Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. E. KREKOVIČOVÁ, V. PENČEV. Bratislava: Veda, Ústav etnológie SAV 2005 (vyšlo 2006 s vročením 2005). ISBN 80-224-0890-5, 200 s.