CEEPUS

Medzinárodný program

Účastník z ÚEt SAV a výstup v roku 2001: M. Leščák – prednášková činnosť

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2001
Typ projektu: