Česká/slovenská identita po holokauste

Medzinárodný projekt

Koordinátor: A. Heitlinger, Champlain University, Canada 

Doba riešenia: 2002 – 2004

Spoluriešiteľ z ÚEt SAV a výstupy v roku 2002: P. Salner, realizácia slovenskej časti projektu.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2004
Typ projektu: