Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta


Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Zost. M. KOVÁČ – A. KOVÁCS – T. PODOLINSKÁ. Bratislava : Chronos 2005 (vyšlo v r.2006). ISBN 80-89027-15-6, 327 s. (ZBORNÍK)