Chatam Sofer memoriál


SALNER, P. – KVASNICA, M. Chatam Sofer memoriál. 1762-2002. Bratislava: Zing Print, 2002 (vyšlo v roku 2003). 223 s. ISBN 80-88997-15-1.

Kniha mapuje život a dielo tohto významného rabína, ale aj osudy miesta jeho posledného odpočinku.