Chatam Sofer Memoriál


SALNER, Peter – KVASNICA, Martin: Chatam Sofer memoriál. Bratislava: Marenčin PT, 2012. 263 s. ISBN 978-80-8114-126-3.

Chatam Sofer patril k najvýznamnejším rabínskym osobnostiam 19. storočia. V ortodoxnej komunite jeho vplyv rezonuje dodnes. Kniha Chatam Sofer Memoriál približuje z pohľadu architekta a etnológa nielen jeho život a dielo, ale aj zničenie a následnú obnovu starého cintorína.
Menu?: 
Nie