Chute a vône Slovenska

28.11.2007-14.4.2008

Výstava Chute a vône Slovenska priblížila tradície kulinárskej kultúry na Slovensku.

Podujatie sa zameralo na osobitosti tradičnej kuchyne Slovákov, Maďarov, Nemcov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusínov, Rómov, Židov a Čechov pri rôznych príležitostiach, napríklad svadbe, hodoch či Štedrom večere.

Výstava sa konala v rámci dlhodobého projektu Múzeá a etniká. Počas slávnostného sprístupnenia výstavy, spojeného s ochutnávkou kulinárskych špecialít, predstavili organizátori zborník príspevkov z konferencie venovanej tradíciám kulinárskej kultúry na Slovensku, ktorý editovala Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
 

Galéria: