Chute a vône Slovenska (zborník)


Chute a vône Slovenska. Zborník štúdií o kulinárnych tradíciách. Zost. R. Stoličná. Martin: Slovenské národné múzeum 2007. ISBN 978-80-8060-211-6, 129 s. (ZBORNÍK)

Zborník vyšiel k výstave Slovenského národného múze v Martine Chute a vône Slovenska. Viac informácií o výstave nájdete online tu