Citizen and governance in knowledge based society

Medzinárodný projekt - 6. rámcový program Európskej únie – 7. priorita. Ústav etnológie SAV spolupracuje s Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Nemecko – na príprave projektu pre 6 RP EU. Projekt má názov Trust, Racionality and Cooperation, ktorý bol posudzovaný v roku 2003.

Koordinujúca inštitúcia: Max Planck Institute of Social Anthropology, Halle a n. Saale, Nemecko

Garanti: prof. Chris Hann, Dr. Patric Heady

Autorky konceptu projektu za ÚEt SAV: O. Danglová, Ľ. Falťanová, G. Kiliánová, M. Vrzgulová, Z. Búriková (D)

Štádium posudzovania projektu v roku 2003: Posudzované v auguste 2003, po druhom posúdení projekt nebol prijatý na financovanie. Riešiteľský kolektív bude opakovať žiadosť.

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2003
Typ projektu: