Ďakovný list pre Juraja Zajonca

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši ocenilo Juraja Zajonca za spoluprácu pri zachovávaní paličkovanej čipky ako špecifického prvku tradičnej kultúry regiónov Hont a Novohrad.  

 

V utorok 12. 9. 2017 bola vo Veľkom Krtíši vernisáž výstavy Návraty k hontianskej čipke spojená s prezentáciou publikácie Tylová čipka v Honte. Výstava i publikácia vznikli ako výstupy projektu Návraty k čipke. Projekt, ktorého hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia, odborne garantoval Juraj Zajonc, ktorý sa autosrky podiea aj na spomenutej publikácii. Od roku 1996 spolupracuje s Hontiansko-ipeľským osvetový strediskom vo Veľkom Krtíši pri výskume, dokumentácii a revitalizácii tradičných a súčasných foriem čipkárstva v regiónoch Hont a Novohrad, začo mu táto inštitúcia udelila ďakovný list.

Autor fotografie: Ján Leško

Galéria: 
Prílohy: 
Nie